Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2018

FRIT RUM: At skrive til model

Frit rum: I denne udgave af Forfatteren har Lyrikergruppen fået Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.
I næste nummer bliver det en af de andre grupper.

Af Niels Roed

Lyrikergruppen har samlet nogle få udpluk og udtalelser fra Kulturnatten 2017.

er var musik, dans, oplæsning og croquis til model i foreningens lokaler. Illustratorerne gik professionelt og sikkert til opgaven, mens en håndfuld modige forfattere kastede sig ud i en noget mere uprøvet disciplin. Nysgerrige tilhørere kikkede ind, modellerne skiftede stilling, blyanterne knitrede, og papirerne blev vendt. Koncentrationen var absolut høj, og stemningen intens.

Ud over den klassiske disciplin
at tegne modellen søsatte vi
et eksperiment, som gik ud på
at skrive modellen, eller bedre udtrykt at betegne modellen

 

Niels Roed, medlem af L-styrelsen
i Dansk Forfatterforening og medarrangør af aftenen.

 

”Overvejer udgivelse i en eller anden form. Et noget tvivlende ja til eksperimentet blev til et overbevist TAK til invitationen. Skitsernes vægt i tegningens verden er anerkendt. I teksternes verden ikke. Jo, måske nok når forfatteren er død … i gamle dage kaldte man det penneprøver. Jeg oplever det som snyd, hvis jeg friserede de nitten tekster. Kunne måske give anledning til nye, andre tekster.”

Lyriker Per-Olof Johansson
efter en aften med model.

 

Croquisskrift

Croquis er et fransk ord og betyder udkast, skitse.
Jeg dyrker ikke selv croquis, men har stået model til tegning, skulptur og maleri.

Jeg er forfatter, og da jeg stod model, oplevede jeg, at processerne inden for de forskellige kunstarter var de samme.

Fantasien

Tålmodigheden

Frygtløsheden

Jeg tænkte, det kunne være interessant at se, hvordan skriften har det med de korte tidsrammer, som croquisen stiller til rådighed. Når vi har to minutter til at få ordene på plads. Måske kunne det give os en fordybelse i, hvad skrift er, hvordan den opstår og derefter opfører sig i skriveprocessen. Kan vi fange noget levende med skriften, ud over sportsarrangementer eller krigstilstande?

Kan vi tegne en model ved hjælp af ord?

Findes der en croquisskrift?

Lyriker Niels Roed

 

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte