Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2017

Kunst, kultur og integration

Inge-Helene Fly deltog i december i konferencen ”The role of culture and civil society as arenas for integration” i Helsinki, Finland.

Debatten om flygtninge fyldte meget i danskernes bevidsthed i 2015, fortæller presserådgiver fra Dansk Flygtningehjælp Sara Schlüter. Hun præsenterer en romankonkurrence med temaet flygtninge, som Dansk Flygtningehjælp og Dansk Forfatterforening sammen udskrev sidste år. Baggrunden er, at litteratur kan sætte følelser og tanker i spil, så læseren kan identificere sig med flygtninge, fortæller Sara Schlüter.

Repræsentanter fra de nordiske lande bliver præsenteret for flere integrationsprojekter med det fællestræk, at der er en kunstnerisk praktisk i centrum. I den kunstneriske praksis er der ingen, der på forhånd har patent på ”det rigtige”, og alle kan bidrage.

Central på konferencen er også debatten om, hvorvidt kunst og kultur kan bidrage til integration. Man er enig om at skelne mellem det politiske og det kulturelle: Politikerne skal sørge for fx arbejde, boliger, sprogundervisning m.m. Men det er også politikerne, der giver tilskud til kulturelle institutioner. På den måde hænger det politiske og det kulturelle sammen, også når det gælder integration.

Der bliver talt om, at de kulturelle institutioner er mødesteder for mennesker. Det er vigtigt, at det er gratis at komme der, og at der er mulighed for et ligeværdigt møde, hvor integration kan foregå. Her kan kunstnere byde ind med workshops, hvor den kunstneriske praksis er i centrum, og hvor de skaber et rum, hvor alle kan være de mennesker, de er.

Organisationerne bag konferencen var Nordisk Ministerråd og Kulturkontakt Nord.

Inge-Helene Fly er BA i litteraturvidenskab, forfatter, underviser m.m. Hun har i 2016 udgivet ’Leg for vestenvinden’ og ’Natsommerfuglens rum’.
Se mere på www.ingehelenefly.dk.

 

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte