Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2020

Leder: Ordnede forhold

Umiddelbart inden sommerferien offentliggjorde Dansk Forfatterforening to nye modelaftaler, der sætter detaljerede rammer og betingelser for forfatteres forlagskontrakter med Gyldendal og Gutkind.

Af Morten Visby

Det er vigtige aftaler, fordi de på en række punkter er mere tidssvarende i forhold til de reelle forhold på bogmarkedet og på den måde giver større klarhed for både forlag og forfattere. Ikke mindst stiller de forfatterne bedre, for eksempel når det gælder behovet for en ordentlig royalty, også selvom forlaget er gået over til nettopriser og print-on-demand på et dynamisk bogmarked. De nye modelaftaler, som vi i øvrigt har forhandlet på plads sammen med Danske Skønlitterære Forfattere, giver også forfatteren mulighed for noget så basalt som at kunne trække rettighederne tilbage, hvis man er utilfreds med forlagets indsats for bogen.

Man kan læse mere om aftalerne længere inde i bladet, hvor vores jurist, Anne Koldbæk, går lidt mere i detaljer med mekanismerne. Men for mig er aftalerne også vigtige på en anden led. Nemlig som et signal om, at Forfatterforeningen selv på et ekstremt afreguleret bogmarked præget af kaotiske aftaleforhold og fællesstandarder i frit fald kan indgå nye aftaler, som skaber mere ordnede forhold for medlemmerne af vores egen stand, men så sandelig også for branchen som helhed. De to aftaler med henholdsvis Gutkind og Gyldendal viser, netop i deres forskellighed, at Dansk Forfatterforening kan sikre ordnede forhold hos forlag med forskellige strategier og forskellige positioner på markedet. De viser, at kollektive standarder ikke forudsætter et stabilt bogmarked med ensartede forretningsmodeller, cementerede magtrelationer og business as usual.

I virkeligheden har det aldrig været mere påkrævet – for alle aktører – med mere ordnede forhold. Det behøver ikke at være store, forkromede brancheaftaler. I en tid, hvor dansk litteratur presses udefra, hvor værdikæderne for -alle, der skaber dansksproget litteratur, presses til det yderste i alle led, da rækker vi hånden ud og tilbyder pragmatiske og fornuftige bilaterale aftaler med forlagene. På den måde kan vi gradvist sikre bedre grundlag for gode samarbejder om at skrive og udgive bøger.

Let bliver det naturligvis ikke. Det er klart, at et så sprængt bogmarked som det danske stiller store krav til en forfatterforening, der prøver at møde de enkelte kommercielle aktører i en fælles virkelighed. Men det er min inderligste overbevisning, at hvad end der måtte have været, og hvad end der måtte komme, af såkaldt disruption på bogmarkedet, vil det stadig være muligt at skabe grundlag for rimelige forhold for forfatterne.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte