Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2021

Markedsføring – har du set, at min bog er udkommet?

Din bog sælger ikke sig selv. Markedsføringen ved udgivelsen er alfa og omega for bogens salg, og det er ikke længere nok at sende pressemeddelelse og anmeldereksemplarer af sted til medier og til Dansk BiblioteksCenter for at få en lektørudtalelse. Der skal mere til.

Af Anne Koldbæk

Markedsføring, der batter, er tilrettelagt til den enkelte bog og skal kommunikere til målgruppen. Det er ikke den nemmeste markedsføring, da der ikke findes en opskrift. Det kræver kreativitet og knofedt at få kontakt til udvalgte personer på forskellig vis. Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om størst muligt budget – til gengæld er det en kæmpe fordel, hvis du selv kan og vil bidrage. Læs f.eks. Louise Winthers erfaringer i Forfatteren 02-2021: ”Udgives, koste hvad det vil”.

Det gælder også traditionelle forlagsudgivelser, hvor markedsføringen ellers er/har været forlagets gebet.

Standardformuleringen i forlagskontrakter har længe lydt: ”Forlæggeren forpligter sig til at sørge for, at værket markedsføres på sædvanlig måde under hensyn til værkets karakter, afsætningsmuligheder og øvrige omstændigheder.” Og hvad kan du bruge den til? Intet. Derimod kan forlaget bruge den til at gøre, hvad de vil. Uanset hvad kan forlaget altid bagefter henvise til, at deres forventninger til bogens salg gjorde, at det ikke var økonomisk forsvarligt at gøre mere. Bogen solgte jo ikke særlig godt (!).

Dansk Forfatterforening har en anbefalet tilføjelse, der passer til alle forlagskontrakter: ”Senest 14 dage før udgivelsen sender forlaget en oversigt over de planlagte markedsføringstiltag til forfatteren.”

Der burde ikke være indsigelser mod denne tilføjelse. Den sætter ikke specifikke krav til forlagets markedsføring, og hvordan vil forlaget begrunde, at du IKKE skal informeres om, hvad forlaget har tænkt sig at gøre for dig og din bog lige om lidt?

Bestemmelsen betyder i al sin beskedenhed, at du har krav på at blive informeret før udgivelsen. Den giver dig rygdækning for at henvende dig til forlaget, også tidligere i processen, for at få indflydelse og give ideer. Din involvering giver dig viden, erfaring og mod til at bidrage mere til markedsføringen i dine næste bøger, og måske efterhånden også til at kræve, at forlaget som minimum afsætter et bestemt beløb til markedsføring. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte