Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2021

Tid, sted og anvendelse – om tidsbegrænsning

Forlagsaftaler kan ikke bare opsiges, medmindre det står udtrykkeligt i kontrakten hvordan og hvornår.

Af Anne Koldbæk

Vi anbefaler, at du forsøger at få tidsfrister ind i din kontrakt, ud over selvfølgelig tilbagefald af rettigheder på grund af forlagets manglende eller aftagende udnyttelse – også kaldet ”udsolgtkriteriet”.

Det kan være, at aftalen enten kan opsiges af dig efter mindst X antal år, eller at du kan kræve den genforhandlet. Bliver I ikke enige ved genforhandlingen, så skal du kunne opsige den. Der bør være et rimeligt varsel for forlaget til at indstille de digitale udnyttelser og sælge et evt. -restoplag. Dette kan f.eks. være seks måneder efter at varslet er afleveret.

Det samme princip gælder ved digital brug af oplæsninger, foredrag eller undervisning. Optagelse og deling af oplæsning og anden personlig optræden digitalt er blevet meget populært, ikke mindst grundet coronaen. Det kan være både offentlige og private organisationer, bl.a. biblioteker, skoler, børnehaver, kirker, foreninger og virksomheder, som Forfatterforeningens medlemmer har optrådt for online i forskellige sammenhænge.

Desværre mangler organisationerne ofte opmærksomhed på og forståelse for, at personlig optræden er en væsentlig indtægtskilde for mange forfattere, oversættere og illustratorer. Derfor kan de have en forventning om, at organisationen kan lade den online optræden blive delt med mange flere end den modtagerkreds, der er sædvanlig ved et fysisk fremmøde.

Skriv dette øverst på huskelisten til aftalen med organisationen: ”Hvordan har I tænkt jer, at min optræden skal vises til deltagerne? Skal det kun vises i realtid, eller skal det vises on-demand? Skal det deles i et lukket forum – en gruppe på Facebook eller via intranet – eller er tanken umiddelbart at lægge det offentligt tilgængeligt på en hjemmeside eller et socialt medie?”

Jo større modtagerkreds og jo længere tid = jo mere omfattende brug og jo større betaling skal du aftale.

Hvis din optræden under normale forhold ville være live foran f.eks. en skoleklasse eller et foredrag på et bibliotek, så kan du enten kræve, at deling sker live og ikke må lægges op bagefter, eller at optagelsen kun må være tilgængelig i et kortere tidsrum.

 

OBS: Juristen har fået ny mail – skriv til Anne Koldbæk på
jura@danskforfatterforening.dk

2004 - 2023 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte