Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2021

Bro bono?

Vi har i mange år haft et problem med symbolsk eller slet ingen betaling for oplæsninger og andre optrædener ved litterære arrangementer. Der er tale om et meget sammensat felt med mange individuelle forskelle, men det er tydeligt, at der hersker en udbredt gratiskultur på området. En gratiskultur, der er dybt problematisk, især når det gælder arrangementer, hvor alle andre på forskellig vis aflønnes for deres deltagelse.

Af Morten Visby

I sin reneste form kommer gratiskulturen til udtryk i arrangementer, der har litteraturen som absolut omdrejningspunkt og kerneattraktion, men hvor dem, der har skabt denne litteratur, er de eneste, der forventes at stille op uden reelt honorar. Urimeligheden accentueres yderligere, hvis arrangøren begrunder dette med henvisning til ”reklameværdien” eller antyder, at det er ufint at tage sig mere end symbolsk betalt for optræden i formidlingsøjemed.

Sådanne arrangører overser, at vi ikke har en fast månedsløn, men et indtjeningsgrundlag, der udgøres af værkernes liv i offentligheden – over tid og i alle sammenhænge. Et honorar for en optræden er således ikke en ekstraindtægt. Det er en delbetaling for vores primære arbejde – at skabe litteratur.

Forfatterforeningen kan ikke lade det blive ved indignationen over denne kultur. Den er svær at ændre, fordi der er så store forskelle fra arrangement til arrangement og fra forfatter til forfatter, men vi er nødt til at give gratiskulturen modspil. Det kræver mere end blot at huske hinanden på, at man skal kræve et rimeligt honorar og ellers takke nej. Så let er det ikke for den enkelte. Og så let er det ikke for Forfatterforeningen.

Vi må punktere nogle af de myter, der omgærder en forfatterøkonomi, og vi må udvikle konkrete og meningsfulde støtteværktøjer for medlemmer i svage forhandlingssituationer. Begge dele kræver større viden om gratiskulturens forskellige facetter og forudsætninger i virkelighedens verden. På et møde i Aarhus har bestyrelsen derfor besluttet at iværksætte en objektiv undersøgelse af omfanget og karakteren af symbolsk eller lavt honoreret optræden ved litterære arrangementer. Den skal styrke vores afklaring af, hvor og hvordan vi bedst kan sætte ind over for gratiskulturen.

Det er helt fint med forskellige honorarer. Og det er også helt fint at optræde gratis, hvis det er et frit valg, man har truffet. Men når litteraturen, som det er tilfældet, i stadig højere grad er en del af oplevelsesøkonomien, så skal det være på basis af en ligeværdighed og naturlighed omkring rimelig betaling for vores optrædener. Det kræver et opgør med gratiskulturen. Også selvom det bliver svært.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte