Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2021

Der må være en bagkant

Elektroniske udgivelser kan leve for evigt – så hvornår er en bog egentlig ”udsolgt”?

Af Anne Koldbæk

I de gamle forlagskontrakter var det klart: Hvis ikke der var flere bøger på lager, og forlaget ikke ville genoptrykke, så gik rettighederne tilbage til forfatteren.

Med ny teknologi kan bøger være tilgængelige for salg for evigt som e-bog, lydbog og som print-on-demand. Det er positivt, da forfattere og forlag har en fælles interesse i, at udgivne værker bliver ved med at kunne købes. Det sparer penge at slippe for at have lager og ende med at makulere bøger. Der er dog en ulempe for forfatteren. Det gamle udsolgtkriterium duer ikke, når der ikke er noget lager.

Et eksempel: En forfatters bog udkom på forlaget for fem år siden. Bogen fås som e-bog og som print-on-demand. Der er solgt mellem nul og tre eksemplarer om året af hvert format de seneste tre år. Forfatteren søger på titlen på Google. Søgeresultat nr. 35 viser, at bogen kun kan købes via forlagets egen hjemmeside.

Er bogen udsolgt? Det kommer an på, hvilket udsolgtkriterium der gælder i kontrakten. Bogen er umiddelbart tilgængelig via forlagets hjemmeside. Spørgsmålet er, om det er godt nok ift. forlagets indsats for at opfylde forlagskontrakten over for forfatteren.

Det mener Dansk Forfatterforening ikke.

Selvom det ikke fremgår udtrykkeligt af forlagskontrakten, hvor stor en indsats forlaget skal gøre for bogen efter førsteudgivelsen, så følger det af kontraktforholdets varighed og af loyalitetspligten, at der er en mindsteindsats, som forlaget skal leve op til, for at forlagskontrakten er opfyldt.

Det digitale udsolgtkriterium konverterer det trykte udsolgtkriterium til digitale formater. Der er to faktorer: et krav om et årligt minimumssalg og en målestok for forlagets indsats for at holde værket tilgængeligt og synligt: ”Værket er udsolgt, når værket i digital form ikke længere er tilgængeligt for salg på samme måde og i samme omfang som forlagets lignende digitale udgivelser”. Værket skal ikke bare være tilgængeligt, der skal også være en rimelig sandsynlighed for, at en køber kan finde det.

Kravet om kvalificeret tilgængelighed forandrer sig med tiden og markedet, og derfor er det baseret på et ligebehandlingsprincip ift. sammenlignelige titler. Det kan dog være svært at bruge konkret. Derfor er det relevant at overveje tidsfrister i kontrakten.

OBS: JURISTEN HAR FÅET NY MAIL – SKRIV TIL ANNE KOLDBÆK PÅ
JURA@DANSKFORFATTERFORENING.DK

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte