Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2019

Digitale udgivelsesformer – e-bøger og lydbøger og hvad ellers?

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, skriver om dine digitale rettigheder
i sin føljeton om den gode forlagsaftale. Vi er nået til kapitel seks.

Af Anne Koldbæk

Der er nogenlunde enighed om, hvad e-bøger og lydbøger er, og at dette som hovedregel er digital udgivelse af bøger. E-bogen formidler bogen i tekstform på en digital skærm. Lydbogen formidler bogens tekst via en oplæser og en digital afspiller.

I forlagskontrakten lyder digitale rettigheder ofte sådan: ”… i alle digitale former, kendte som ukendte, herunder som e-bog med mulighed for indlagt syntetisk eller human tale, og lydbog på alle måder, herunder som download og streaming, i styksalg samt i abonnement og til udlån.”

Det lyder umiddelbart som en ladeport, hvor forlaget kan gøre hvad som helst, uden at forfatteren kan sige fra. Det behøver det ikke at være.

Varianter af e-bøger og lydbøger

Retten til udgivelse som e-bog omfatter ikke automatisk retten til at udgive lydbogen, fordi lydbogen er en ændring af den måde, forfatteren har skrevet bogen på. Formidlingen til lytteren fra forfatteren går gennem et ekstra lag, nemlig indlæseren. Derfor skal lydbog være specifikt nævnt i forlagskontrakten.

Der kommer flere varianter til. En kombination af e- og lydbog, hvor man kan skifte fra den ene form til den anden. En dramatiseret lydbog og den berigede e-bog, hvor teksten indeholder andre elementer, herunder links, QR-koder og andre funktioner.

Om de er omfattet af kontrakten, afhænger af en fortolkning af kontraktens ordlyd sammen med de bestemmelser i ophavsretsloven, der sikrer forfatteren mod ændringer af værket, som forfatteren mener er i strid med forfatterens intention med værket, jf. ophavsretslovens § 3 og § 56, stk. 1.

Andre digitale formater, medier og former

Da udviklingen går stærkt, kan forlaget have et rimeligt behov for at kunne følge med tiden og prøve nye muligheder af. Forlaget kan derfor gå i gang med udgivelse i nye formater, hvis ikke forfatteren svarer nej, når forlaget henvender sig. Om dette er rimeligt, afhænger af, om forfatteren efterfølgende har mulighed for at kræve kontrakten genforhandlet eller få sine rettigheder tilbage. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte