Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2020

Historier i alle formater

Danmark har fået en ny skole, Manuskriptskolen for Børnefiktion. Her undervises 13 deltidsstuderende i at skrive historier, der skal fortælles gennem bøger – eller film, teaterscener, tv-serier, spil eller som noget helt sjette. Historier på tværs af medier.

Af Lene Møller Jørgensen

Nu er det jo ikke, fordi jeg vil begynde at uddele Mesterbagerforklæder, men jeg vil gerne læse Sebastians tekst op for jer. Den er et eksempel på den virkelig vellykkede tekst, og det kan være lærerigt at lytte til,” siger underviser Sanne Munk Jensen og begynder at læse teksten højt for de studerende.

Vi er i gang med modulet Fortælling på den nyåbnede Manuskriptskolen for Børnefiktion. Uddannelsen holder til i sponsorerede lokaler på Refshaleøen, en lille halvø på toppen af Amager, hvor skolens første hold studerende er begyndt på deres første semester. På dette semester er fokus på fiktionsfortællingen – ikke på mediet.

Forfatterne Sanne Munk Jensen og Tomas Lagermand Lundme underviser på modulet, og de har, ud over at skrive bøger, også arbejdet med film- og tv-manuskripter og teater. Alle skolens underviserne har tværfaglig erfaring med sig.

Bevægelse i børnekulturen

Bag Manuskriptskolen står Elin Algreen-Petersen og Dennis Glintborg. Skolen er deres idé og vision, de har formuleret og udviklet uddannelsens moduler, de har søgt og fået fondsmidler og udgør skolens daglige ledelse. Til tider fungerer de også som undervisere og vejledere for skolens studerende.

Elin Algreen-Petersen arbejdede i en årrække på Gyldendals B&U-redaktion som redaktør og senere redaktionschef, mens Dennis Glintborg har en fortid som redaktør for digitalt indhold i DR’s B&U-afdeling og derefter som B&U-marketingchef hos Gyldendal. De to skoleledere er fælles om at se et stort behov for nye måder at skabe fiktion til børn og unge på.

”I mine ti år på DR oplevede jeg en stor og meget tydelig bevægelse i børnekulturen,” siger Dennis Glintborg. ”Når børnene får nogle favoritter som Onkel Reje eller Motor Mille på Ramasjang, så forventer de også at finde figurerne andre steder – de vil spille spil, have film, bøger og serier med de populære figurer.”

Elin Algreen-Petersen nikker. ”Vi vil også gerne have skolens elever til at gå tættere på deres publikum og interessere sig for, hvordan børn og unges liv er i dag, og hvordan deres liv med medier er.”

Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor Dennis Glintborg i øvrigt har gået, sagde farvel til sin sidste årgang studerende og lukkede i sommeren 2020. Dennis Glintborg og Elin Algreen-Petersen begyndte at udvikle på deres idé til Manuskriptskolen, lang tid før Forfatterskolens skæbne blev afgjort, og selv hvis de havde vidst, at skolen ville lukke, havde det ikke haft indflydelse på deres projekt. For Manuskriptskolen favner bredere, siger de og understreger, at selvom skolen helt sikkert har studerende, der kommer til at vælge bogen som medie, så er det ikke kun en litterær uddannelse.

”Samtidig er vi meget bevidste om den danske – den nordiske – tradition for børnelitteratur, der fortæller om barnet som et selvstændigt væsen, og som tør tage fat på tunge, svære emner. Det bygger vi på,” siger Elin Algreen-Petersen.

På tværs

I foråret 2020 var der ansøgningsfrist til Manuskriptskolen, og aldersmæssigt strakte ansøgerfeltet sig fra 17 til 82 år. De ti kvinder og tre mænd, der endte med at blive optaget, er i alderen 22 til 49 år, og de fleste af dem har allerede erfaring med historiefortælling til børn – som forfattere, tv-værter, manuskriptforfattere eller lignende.

Det er en deltidsuddannelse, og undervisningen er lagt, så det er muligt at passe job eller studie ved siden af. Prisen på den toårige uddannelse er 200.000 kroner, og hver studerende betaler selv 75.000 kroner, altså ca. en tredjedel af prisen. Statens Kunstfond, Nordisk Film Fonden, Det Danske Filminstitut og flere andre fonde og organisationer bidrager til skolen.

”Filmbranchen og tv-branchen mangler manuskriptforfattere, der kan skrive til børn og unge – der findes ikke andre uddannelser, der har den målgruppe, ” siger Elin Algreen-Petersen.

”Ja, der er stor efterspørgsel,” indskyder Dennis Glintborg, ”der kommer flere og flere nye streamingtjenester, der alle søger unikt materiale til børn, som er en eftertragtet målgruppe. Der er det danske marked bag efter f.eks. det amerikanske, som har en enorm volumen med originale historier, der helt fra begyndelsen er udviklet til en række forskellige platforme.”

De oplever også, at både branchen og de studerende er ivrige efter at etablere tætte kontakter allerede her på første semester.

”Men det er ikke en produktionsskole, så først skal der være plads til at turde noget, eksperimentere, dumme sig og udvikle sig selv og egne udtryk,” siger Elin Algreen-Petersen. Længere fremme i forløbet planlægger skolen dog en tæt kontakt til branchen, f.eks. i forbindelse med afgangsprojektet og måske enkelte semesteropgaver.

En gave til teksten

Sanne Munk Jensen er færdig med at læse Sebastians tekst op. Opgaven til i dag bestod i at beskrive en kort rejse, hvor en karakter har en række erindringsglimt, som fortæller noget om karakteren og er med til at bygge ham eller hende op for læseren. Maks. tre sider, tak.

Hun fremhæver de fine overgange, præcise tilbageblik og tempoet. Feedbackprocessen fortsætter derefter i mindre grupper – Elin går med én gruppe, Dennis med en anden. Jeg bliver og lytter med i Sanne Munk Jensens gruppe.

Alle har læst hinandens tekster og er parate til at komme med kommentarer og spørgsmål. Men inden Sanne Munk Jensen tager fat på Lins tekst som den første, indleder hun med et par generelle opfordringer til gruppen:

”Nu tager vi fløjlshandskerne af, og når nogen byder ind med en kommentar, så prøv lige at tænke: ’Hmm, ku’ der være noget om snakken?’ Tænk på kritik som en gave til teksten.”

Ansøgningsfacts

Manuskriptskolen for Børnefiktion satser hårdt på et optag af nye studerende hvert år, og næste ansøgningsfrist bliver d. 15. marts 2021.

I år foregik ansøgningsprocessen dels via ansøgning og optagelsesprøver på skrift hjemmefra, dels på en optagelsesweekend. Ansøgerne udfyldte et skema, hvor de blandt andet blev bedt om at motivere, hvorfor de søgte ind, og derefter beskrive deres erhvervserfaring og eventuelle produktioner for børn og unge. Derudover skulle de aflevere tre tekster. En sammenhængende tekst, hvor de selv valgte målgruppe, genre osv. En bunden opgave – en scene med dialog mellem to karakterer, hvor den ene fortæller den anden om en stor begivenhed.

Tredje og sidste opgave bestod i at skrive en synopsis over handlingen i et afsnit, der kunne være et bind i en bogserie, en episode i en tv-serie, webserie, lydfortælling eller lignende.

Inden den endelige afgørelse blev en større gruppe inviteret til en optagelsesweekend, som endeligt afgjorde, hvilke 13 studerende der blev tilbudt optagelse.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte