Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 2 - 2019

Leder: Fladpandet digitalisering

Af Morten Visby

Foreningen kan med tilfredshed notere sig, at Kommunernes Landsforening har opgivet et pilotprojekt, hvor man indledningsvist ville låse 20 procent af det digitale lærebogsmarked fast på en bestemt indkøbsmodel. Projektet er faldet, fordi en række større lærebogsforlag har valgt ikke at deltage i udbuddet. Det har de valgt ud fra en kommerciel interesse i bevarelsen af et frit digitalt lærebogsmarked, men så sandelig også – i dialog med Dansk Forfatterforening – ud fra et mere langsigtet ønske om at værne om rammerne for et dansk lærebogsmarked præget af kvalitet og alsidighed.

Det er ikke kun en god nyhed for lærebogsforfatterne, men for hele bogmarkedet, at projektet er standset. Der var nemlig tale om en såkaldt flat rate-model, hvor de ni involverede kommuner skulle have købt alle deres digitale læremidler i et bestemt teknisk format fra en bestemt gruppe lærebogsforlag og afregnet efter forbrug til en fast takst, uanset hvilken slags lærebog det drejede sig om. Og det ville have været meget skidt for mangfoldigheden på det lærebogsmarked, der er så vigtigt for dansk litteratur i det hele taget. Ingen plads til små aktører. Ingen plads til lærernes og skolernes valgfrihed. Ingen hensyn til, at forskellige lærebøger kan kræve vidt forskellig research og forarbejde at skrive og må prissættes derefter. Og så ville det i øvrigt have været første skridt til et offentligt indkøbsmonopol, hvor Kommunernes Landsforening fra oven ville kunne diktere de økonomiske rammer for skabelsen af ny litteratur til eleverne og systematisk presse priserne i bund. Det ville utvivlsomt have været skadeligt for hele bogmarkedet – uanset genre.

Det måske værste ved modellen er, at den med stor sandsynlighed ville have ført til forringet kvalitet af de digitale læremidler. For modellen ville have presset forlagene til at koncentrere sig om korte lærebogsmoduler i simple formater, der er billige at producere. Det er ikke opskriften på læremidler af høj kvalitet baseret på forfatterens kreativitet og faglighed.

Så der er god grund til at glæde sig over, at pilotprojektet er annulleret. Det hører dog med til historien, at Kommunernes Landsforening på ingen måde har skrinlagt modellen. Der er lagt op til en ‘ny proces’. Fra Dansk Forfatterforenings side ønsker vi ikke udbuddet gentaget, men gentænkt. Som første led i en sådan gentænkning kunne man passende besinde sig på, at digitaliseringens velsignelser ikke forudsætter en centraliseret indkøbsmodel. Det er en falsk præmis. Medmindre det slet ikke var digitaliseringen, men besparelsen, der var pointen. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte