Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 3 - 2019

Leder: Forfatterforeningen i verden

Af Morten Visby

Når det gælder internationalt samarbejde, er Dansk Forfatterforening blandt de mest aktive og engagerede forfatterforeninger i Europa. På det politiske og organisatoriske plan er vi en aktiv og ofte førende aktør i de forskellige nordiske og europæiske organisationer og netværk. Hensynet til spalteplads tillader ikke en blot tilnærmelsesvis fuldstændig gennemgang af de mange sammenhænge, hvor foreningen gør en forskel internationalt. Men der er ingen tvivl om, at det er de politiske og økonomiske udviklinger omkring bogmarkedet, biblioteksafgiften, litteraturstøtten og ophavsretten, der udgør en stor del af indholdet i vores engagement.

Jeg er overbevist om, at dette fokus er det rigtige. Det giver os indflydelse ude i verden. Det giver os mulighed for at være med til at løfte et internationalt ansvar i solidaritet med skrivende og tegnende kolleger i udlandet. Og det giver os ikke mindst værdifuld viden og aktuelt indblik i de udviklinger, der slår igennem hertillands med konsekvenser for os selv.

Der hører dog også et par forbehold med til dette billede af en stærkt internationalt engageret forfatterforening. Her tænker jeg blandt andet på, at der er andre vigtige fokuspunkter for det internationale samarbejde, som vi kunne vælge at dyrke mere. For eksempel har vores svenske søsterforening på bekostning af diverse mindre udvekslingsarrangementer valgt at satse massivt på læsefremme i Eritrea. Det er et eksempel på, at vi også kunne lægge snittet anderledes, om end jeg personlig mener, at der er andre organisationer, der kan gøre den slags bedre end os.

Forudsat at interessen er til stede i medlemsskaren, mener jeg desuden, at der kan være behov for at formidle vores eksisterende internationale engagement bedre. Vores organisatoriske og fagpolitiske samarbejde i Norden og Europa og ikke mindst vores internationale lobbyarbejde er vigtigt, men ikke særlig tilgængeligt. Det er naturligvis bestyrelsen og formandskabet, der skal drive indsatsen her, men det ville være godt at udvide kendskabet til de internationale organisationer, vi faktisk indgår i.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at holde et medlemsmøde torsdag den 28. november, hvor vi vil forsøge at åbne det internationale arbejde op og give et indblik i dele af vores reelle internationale engagement. Jeg glæder mig meget til det møde, hvor man blandt andet vil kunne få indblik i, hvad der egentlig foregår i f.eks. European Writers’ Council og Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires. Og hvordan man håndterer det internationale i Sveriges Författarförbund.

Kom frisk! ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte