Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 4 - 2018

Leder: Læseløft i flok

Af Morten Visby

I begyndelsen af 2019 starter vores store læsefremmeprojekt Hvem er Danmark? for alvor. Med støtte fra Nordea-Fonden skal 20 forfattere ud i 20 lokalsamfund for at fremme læse-
lysten gennem lokale møder mellem forfattere og nye læsere. Behovet er der, for vi ved, at det står skidt til med læselysten, og at antallet af hyppige læsere er dalende.

 

Ikke mindst børns læsning er under pres. Hvem er Danmark? vil være et skub i den rigtige retning og bidrage til at skabe nye læsere og nye møder med litteratur.

 

Den skrantende læselyst er et samfundsproblem. Hvis man ikke læser litteratur, mister man evnen til at navigere i åbne og ikke umiddelbart genkendelige erfaringsrum, medmindre de serveres i knastfri skabeloner gennem de øvrige underholdningsmedier. Det er et problem, som reelt kun kan løses gennem en omfattende og vedholdende national indsats på det politiske plan. Derfor er et tiltag som Hvem er Danmark? da heller ikke et enkeltstående engagement fra foreningens side. Vores fokus på læsefremme og litteraturformidling er rent faktisk integreret i et bredere fagpolitisk arbejde på flere fronter.

 

Det gælder for eksempel vores netop vedtagne udspil til nye formålsparagraffer for bibliotekerne med vægt på aktiv og personlig litteratur-formidling, men det gælder også vores løbende arbejde for at bygge koalitioner mellem en bredere skare af aktører, fra biblioteker til forlag, med henblik på det samfundspolitiske behov for et nationalt læseløft.

 

Jeg håber, at dette arbejde, samlet set, vil kunne sætte læsning og litteraturlyst på den politiske dagsorden op til et kommende valg. ※

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte