Find oversætter
Artikel fra Forfatteren Nr. 1 - 2020

Leder: Opbrud

Den danske forlagsbranche er i opbrud med flere forskellige udviklingstendenser oven i hinanden.

Af Morten Visby

Flere af de store forlag med brede udgivelsesporteføljer søger at konsolidere sig med skarpere fokus på kommercielt attraktive titler og større samordning af redaktionskultur og markedsføring. Som led i samme konsolidering opkøber og indlemmer disse store forlag i vid udstrækning små og mellemstore forlag med distinkte redaktionelle profiler. Det handler om at råde over så mange rettigheder som muligt. Forfatterforeningen bifalder denne konsolidering, for så vidt som et lille dansksproget bogmarked har brug for kommercielt stærke forlag med incitament til at investere i dansk litteratur og økonomisk kraft til at tage kampen op mod globale spillere, skadelige forretningsmodeller og forlokkende, men fordummende, medier.

Der er imidlertid også grund til skepsis over for denne udvikling, som nødvendigvis må true bogmarkedets alsidighed og litteraturens mangfoldighed. Problemet er ikke kun mere restriktive udgivelsesprogrammer, men især tabet af de små, selvstændige redaktioner med litterær tæft og direkte kontakt til forfatterne. Det fantastiske ved mellemstore forlag er, at de kan være litterært risikovillige og samtidig have adgang til et publikum med en vis kritisk masse.

Samtidig er det tydeligt, at de store forlags tendens til at suge maven ind og skyde brystet frem har givet større manøvrerum for de andre passagerer i bussen og plads til, at nye rejsende kan stige på. Vi ser, at mikroforlag og små forlag, der bare ikke er blevet store endnu, i stigende grad sætter sig på smal litteratur, oversete perler med reelt salgspotentiale, stemmer udefra og klassikere. Problemet her kan så være, at det kniber med ressourcerne til at slynge titlerne ud til en større læserskare. Lyset trænger ikke altid helt ned i underskoven.

Men vi ser også en modpuls blandt de store forlag selv. Forlag, der hidtil har satset meget kommercielt og profileret sig på veldefinerede populære genrer, opruster nu med litterært stærke redaktionelle kræfter og søger at opdyrke gode fortællinger. Og vi ser helt nye forlag, med kapital i ryggen udefra, der kommer ind og udfordrer status quo ved at bejle til stærke forfatterskaber.

Det betyder, at efterspørgslen på talent, originalitet og fortælleevne vil være stigende, og det er godt nyt for forfatterne. Jeg håber, at det også er godt nyt for Forfatterforeningen. For jeg tror, at det vil blive et større konkurrenceparameter for forlagene at have en god redaktionel og publicistisk praksis, og jeg ved, at vejen til det går gennem os.

2004 - 2024 © Copyrighted | Dansk Forfatterforening | Designed by Arendt™ & Developed by Eksakte